Σε τελικό στάδιο η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Θραψανού
Σε τελικό στάδιο η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Θραψανού