Η παράσταση "Εγώ είμαι ο τόπος σου" στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου
Η παράσταση "Εγώ είμαι ο τόπος σου" στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου