Δημοτικές εκλογές 2023: Ποιοί ΔΕΝ θα είναι υποψήφιοι
Δημοτικές εκλογές 2023: Ποιοί ΔΕΝ θα είναι υποψήφιοι

Δημοτικές εκλογές 2023: Ποιοί ΔΕΝ θα είναι υποψήφιοι

Οι αποκλεισμοί σε 3 από τους 8 Δήμους του Ηρακλείου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

"…Σημειώνεται ότι δεν ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ» ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, υποψήφια σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου, ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΧΑΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ υποψήφια σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου και ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Πιτσιδίων, καθώς και ο υποψήφιος του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ Για ένα Δήμο Πρότυπο Ανάπτυξης & Πολιτισμού» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Καμαρών, λόγω νομότυπης παραίτησης αυτών σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 2328/8.9.23, 2309/7.9.23, 2313/7.9.23 και 2333/8.9.23 δηλώσεις παραιτήσεώς τους."


ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

"…Ωστόσο, δεν ανακηρύσσεται η υποψήφια ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποψήφια σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ λόγω μη επικύρωσης της υποψηφιότητάς της, ο υποψήφιος ΛΑΓΓΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υποψήφιος Πρόεδρος δημοτικής 5 κοινότητας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, λόγω μη επικύρωσης της υποψηφιότητάς του (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού), καθώς και οι υποψήφιοι ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, λόγω μη επικύρωσης της υποψηφιότητας τους και μη υποβολής του νομίμου παραβόλου.
Κατόπιν της μη ανακήρυξης των προαναφερόμενων υποψηφίων, και ειδικότερα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι του ως άνω συνδυασμού (ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ) στη δημοτική κοινότητα Πανοράματος, καθώς δεν πληρούται το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο για τον αριθμό των υποψηφίων στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα [ο αριθμός των υποψηφίων στην δημοτική κοινότητα Πανοράματος (1), είναι μικρότερος του 100% του συνόλου των εδρών (3)], ήτοι δεν ανακηρύσσεται και η υποψήφια σύμβουλος ΓΚΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.
Ομοίως δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι του ως ιδίου συνδυασμού (ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ) στη δημοτική κοινότητα Πολυθέα, καθώς ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο [ο αριθμός των υποψηφίων στην δημοτική κοινότητα Πολυθέας (2), είναι μικρότερος του 100% του συνόλου των εδρών (3)], ήτοι δεν ανακηρύσσονται και οι υποψήφιοι σύμβουλοι 1. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και 2. ΤΣΟΥΡΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ."

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

"…Ωστόσο, αναφορικά με τους κάτωθι υποψηφίους του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, και δη τους υποψηφίους 1. ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποψήφιο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου, 2. ΜΠΙΛΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο (Κόφινα), 3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υποψήφιο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Στερνών, 4. ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υποψήφιο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Σταβιών, 5. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο (Γόρτυνας) και 6. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, υποψήφιο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Δέκα, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανακήρυξή τους, καθώς, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 14106/6.9.2023 έγγραφο του Δημοτολογίου του Δήμου Γόρτυνας, δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση μεταδημότευσης, για την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές δημοτικών αρχών έως και την 30η Αυγούστου του 2023, ως είχαν υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4804/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
Ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στον Δήμο Γόρτυνας ως δημότες έτερου Δήμου και δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι.
Ομοίως, δεν ανακηρύσσεται η υποψήφια του ιδίου, ως άνω συνδυασμού, με στοιχεία ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, υποψήφιο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Γέργερης, διότι για την επικύρωση της υποψηφιότητας της δεν επισυνάφθηκε νομοτύπως Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάφθηκε Υπεύθυνη Δήλωση ετέρου προσώπου).
Λόγω της μη ανακήρυξης της προαναφερόμενης υποψήφιας, δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι του ως άνω συνδυασμού (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΑΣ) στη δημοτική κοινότητα Γέργερης, καθώς δεν πληρούται το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο για τον αριθμό των υποψηφίων στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα [ο αριθμός των υποψηφίων (2) είναι μικρότερος του 100% του συνόλου των εδρών (3)], ήτοι δεν ανακηρύσσονται και οι 1. ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΠΑΛΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ."

 

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Εκλογές 2023 - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις