Εγκύκλιος για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Οκτωβρίου (pdf)
Εγκύκλιος για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Οκτωβρίου (pdf)

Εγκύκλιος για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Οκτωβρίου (pdf)

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των επερχόμενων εκλογών

Εγκύκλιο για την εφαρμογή του των διατάξεων του ν. 3870/2010 εξέδωσε εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου στους δήμους και στις περιφέρειες, το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθμιστικό πεδίο των οποίων εμπίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δή μαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Η εγκυκλιος χωρίζεται σε πέντε μέρη.

Στο ΜΕΡΟΣ Α οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου.

Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο ΜΕΡΟΣ Γ, που φέρει τον τίτλο «Οικονομικά συνδυασμών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Στο ΜΕΡΟΣ Δ επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων.

Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ε παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Εκλογές 2023 - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις