Υπογραφή σύμβασης για την ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης στην Ηλιούπολη
Υπογραφή σύμβασης για την ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης στην Ηλιούπολη