Δύο σεισμοί μέσα σε δύο λεπτά μεταξύ Ύδρας και Σερίφου
Δύο σεισμοί μέσα σε δύο λεπτά μεταξύ Ύδρας και Σερίφου