Σύγκρουση δύο πλοίων σε λιμάνι, κατά τη διάρκεια πρόσδεσης
Σύγκρουση δύο πλοίων σε λιμάνι, κατά τη διάρκεια πρόσδεσης