Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Βενιζέλειο στο πλαίσιο άσκησης "Τάλως" με τις σειρήνες να ηχούν από το πρωί
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Βενιζέλειο στο πλαίσιο άσκησης "Τάλως" με τις σειρήνες να ηχούν από το πρωί