Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Δήμους
Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Δήμους