Η αστυνομία επιστρέφει πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας λόγω εκλογών– Ποιοι εξαιρούνται
Η αστυνομία επιστρέφει πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας λόγω εκλογών– Ποιοι εξαιρούνται