Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αποχαιρετά τον Παύλο Ομηρόλη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αποχαιρετά τον Παύλο Ομηρόλη