Ρουά Ματ από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Πάρκο Γεωργιάδη
Ρουά Ματ από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Πάρκο Γεωργιάδη