Εκατοντάδες παραβάσεις στις παραλίες σε μόλις 20 ημέρες - Έλεγχοι σε 85 επιχειρήσεις στην Κρήτη
Εκατοντάδες παραβάσεις στις παραλίες σε μόλις 20 ημέρες - Έλεγχοι σε 85 επιχειρήσεις στην Κρήτη