Η Ιράτσε Γκαρσία θα επισκεφθεί τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες
Η Ιράτσε Γκαρσία θα επισκεφθεί τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες