Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αφίξεις ρεκόρ την 1η εβδομάδα του Αυγούστου
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αφίξεις ρεκόρ την 1η εβδομάδα του Αυγούστου