Φυλάκιση 30 μηνών σε μητροπολίτη και πρωτοσύγγελο για υπεξαίρεση μνημείων από εκκλησία
Φυλάκιση 30 μηνών σε μητροπολίτη και πρωτοσύγγελο για υπεξαίρεση μνημείων από εκκλησία