Παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία δήλωσης των μισθωτηρίων που έχουν λυθεί
Παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία δήλωσης των μισθωτηρίων που έχουν λυθεί