Καταρρέει η τουρκική λίρα - Βυθίζεται σε νέα ιστορικά χαμηλά
Καταρρέει η τουρκική λίρα - Βυθίζεται σε νέα ιστορικά χαμηλά