Με τη Διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ συναντήθηκε ο Μιχάλης Καραμαλάκης
Με τη Διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ συναντήθηκε ο Μιχάλης Καραμαλάκης