Βρήκαν σε φορτηγό πάνω από 14 τόνους λαθραίο καπνό – 2,8 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι
Βρήκαν σε φορτηγό πάνω από 14 τόνους λαθραίο καπνό – 2,8 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι