Ηλεκτρική ενέργεια: Μηδενικές τιμές ρεύματος για έξι ώρες λόγω ΑΠΕ
Ηλεκτρική ενέργεια: Μηδενικές τιμές ρεύματος για έξι ώρες λόγω ΑΠΕ