Εντατικά προχωρούν τα χερσαία έργα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής
Εντατικά προχωρούν τα χερσαία έργα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής