Θετικοί στη γρίπη των πτηνών δύο εργαζόμενοι σε βρετανικό πτηνοτροφείο
Θετικοί στη γρίπη των πτηνών δύο εργαζόμενοι σε βρετανικό πτηνοτροφείο