Ο οικονομολόγος Δημήτρης Γερομαρκάκης στο πλευρό του Μιχάλη Καραμαλάκη
Ο οικονομολόγος Δημήτρης Γερομαρκάκης στο πλευρό του Μιχάλη Καραμαλάκη