Γ. Λυμπινάκης: Επιδίωξη μου η αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης
Γ. Λυμπινάκης: Επιδίωξη μου η αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης