«Ποινές και πρόστιμα στους καθ' έξιν μηνυτές»
«Ποινές και πρόστιμα στους καθ' έξιν μηνυτές»