Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους νέους να γνωρίσουν τις υπέρτατες αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς το περιβάλλον
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους νέους να γνωρίσουν τις υπέρτατες αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς το περιβάλλον