Ρεύμα: Δοκιμάζεται το δίκτυο λόγω του επίμονου καύσωνα!
Ρεύμα: Δοκιμάζεται το δίκτυο λόγω του επίμονου καύσωνα!