Έστησε μηχανισμό για να ποτίζει... εξ αποστάσεως τις χασισοφυτείες σε δάσος
Έστησε μηχανισμό για να ποτίζει... εξ αποστάσεως τις χασισοφυτείες σε δάσος