Πικρία Καστανίδη για την έδρα: Οι πολίτες με επέλεξαν πρώτο, αλλά ο Ανδρουλάκης επέλεξε τον αποκλεισμό μου
Πικρία Καστανίδη για την έδρα: Οι πολίτες με επέλεξαν πρώτο, αλλά ο Ανδρουλάκης επέλεξε τον αποκλεισμό μου