Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πυργούς στο πλευρό του Μιχάλη Καραμαλάκη
Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πυργούς στο πλευρό του Μιχάλη Καραμαλάκη