Οι μηχανικοί συνεχίζουν τις αυτοψίες των κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό
Οι μηχανικοί συνεχίζουν τις αυτοψίες των κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό