Πύργος: Πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στην Λάσδικα Αρχαίας Ολυμπίας
Πύργος: Πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στην Λάσδικα Αρχαίας Ολυμπίας