Τέλος στις ιδιωτικές παραλίες των ξενοδοχείων!
Τέλος στις ιδιωτικές παραλίες των ξενοδοχείων!