Συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες – Μαρίνες που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο 24-26 Αυγούστου 2023
Συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες – Μαρίνες που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο 24-26 Αυγούστου 2023