“Έχουμε γαμπρό, έναν άγγελο. Φορέστε τα καλά σας… Φέρτε ένα λουλούδι, αλλά ούτε μία σφαίρα”
“Έχουμε γαμπρό, έναν άγγελο. Φορέστε τα καλά σας… Φέρτε ένα λουλούδι, αλλά ούτε μία σφαίρα”