ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: IRAKLIONEWS
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTAL)
ΕΔΡΑ: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ 4, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 068148557 – Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
EMAIL: info@iraklionews.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810238660
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME iraklionews.gr: ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ