Διευκρινίσεις για την υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» της δήλωσης για το rapid test

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά, υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις 22 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες – για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15/11/2021 έως και 06/02/2022 – να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από την Πέμπτη 10 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου.

Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις