Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 και την απόφαση με αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.11974, ΦΕΚ 891/τεύχος Β΄/25-2-2022, άρθρο 1 : (Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων), προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ενός ασημένιου εγκολπίου προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Ευγενίου κατά την ενθρόνιση του, έπειτα από τη με αρ.86/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην Αθήνα, την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 με επιστροφή την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από τη με αρ.8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη.

3. Εξειδίκευση της πίστωσης της προμήθειας στεφανιών ποσού 1.288,20 € από τον Κ.Α 00.6443.001 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2022.

4. Εξειδίκευση της δαπάνης διοργάνωσης της έκθεσης με τίτλο: «Από τη μεριά των σοφών και των τρελών», αφιέρωμα στον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, του ΚΑ 00-6432.003 «Δαπάνες διοργάνωσης εικαστικών εκθέσεων στη Βασιλική Αγίου Μάρκου» του προϋπολογισμού δαπανών 2022, με ποσό 36.431,20 ευρώ.

5. Έγκριση Διευκρινίσεων που ζητήθηκαν με την πράξης του 059/2022, του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια προσυμβατικού ελέγχου του με αρ.πρωτ.124052/2020 (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:104368) διαγωνισμού συμφωνίας πλαισίου 36 μηνών για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Επισκευών Οχημάτων Δήμου Ηρακλείου».

6. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026.

Περισσότερες Ειδήσεις