Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους με 2.250 ευρώ από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της  Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στην Περιφέρεια της Κρήτης» και κωδικό MIS 6001140.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τη συμπλήρωση ικανού αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων με σκοπό την πλήρωση των θέσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που κατοικούν στην Π.Ε. Ηρακλείου και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη.

Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 150 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω on the job training ή/και case studies. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν δια ζώσης ή με τη μέθοδο της συμβατικής/μικτής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 1. Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας, εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων
 2. Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης "Green ICT" (Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
 3. Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 4. Στέλεχος εφοδιαστικής – Στέλεχος αποθήκης – Στέλεχος διαμεταφορών
 5. Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση
 6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
 7. Διοίκηση μονάδων εστίασης
 8. Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας
 9. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 10. Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό
 11. Barista
 12. Στέλεχος ανάπτυξης Οινοτουρισμού

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε 10 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής καθώς και σε εξετάσεις πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5 ευρώ/ώρα και ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των 2.250,00€.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στη σελίδα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή να επικοινωνήσουν με e-mail στο dam@ebeh.gr

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο:  6908 924 386 από 09:00 έως και 15.00 τις εργάσιμες ημέρες.

H Πράξη «Δράσεις προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στην Περιφέρεια της Κρήτης» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Business - Τελευταία Νέα