Ο Δήμος Ηρακλείου για την διαχείριση των επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια δένδρων

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στον σχεδιασμό για τη διαχείριση δένδρων που έχουν κριθεί επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια, η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει τα εξής:

Στη Διεπιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου τον Σεπτέμβριο του 2022 για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρων της πόλης μας, συμμετείχε, ως επικεφαλής, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και ως μέλη η Δ/ντρια Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, εκπρόσωπος του ΕΛΜΕΠΑ, εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, οι Προέδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και του Συλλόγου Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου.

Από τα 37 δένδρα, που εξετάσθηκαν από την εν λόγω Επιτροπή και βαθμονομήθηκαν μακροσκοπικά, προτάθηκε ομόφωνα η κοπή των 19 εξ αυτών. Τα υπόλοιπα επανεξετάστηκαν με ειδικό διαγνωστικό έλεγχο με ειδικό μηχάνημα (ρεζιστογράφο) που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Ηρακλείου (ο μοναδικός στη Ελλάδα), για τον ενόργανο έλεγχο προβλημάτων στον κορμό του δένδρου. Ανάλογα με τις ληφθείσες μετρήσεις, εκτιμήθηκε η επικινδυνότητα και των υπολοίπων των δένδρων και προτάθηκε η απομάκρυνσή τους, με την κατάθεση ανάλογων εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και τις ενέκρινε με σχετικές αποφάσεις του της προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Προφανώς και δεν εξετάστηκαν όλα τα δένδρα του Δήμου Ηρακλείου από τη Διεπιστημονική Επιτροπή. Υπάρχουν δένδρα που έχουν προταθεί ως επικίνδυνα από τους Γεωπόνους της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας, τα οποία έχουν ελεγχθεί και βαθμονομηθεί τόσο μακροσκοπικά όσο και ενόργανα με τη χρήση του ρεζιστογράφου

Σχετικά με τις αναφορές στα προληπτικά μέτρα αποκατάστασης που είχε προτείνει η Διεπιστημονική Επιτροπή προκειμένου να παραμείνουν κάποια δένδρα, όπως η στήριξη αιωνόβιων πεύκων του Μασταμπά με ιμάντες στα πλησιέστερα κτίρια ή η διάνοιξη και δημιουργία παρτεριών στη βάση του δένδρου που φύεται σε οδόστρωμα, κρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου ως ανέφικτα λόγω των υφιστάμενων δρόμων και της υφιστάμενης κυκλοφορίας επ' αυτών.

Κάθε απομάκρυνση δένδρου, αποτελεί ένα εξαιρετικά λυπηρό γεγονός γι’ αυτό και διαχρονικός στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι η αύξηση του αστικού Πρασίνου αλλά και η συντήρηση του υπάρχοντος, πάντοτε με γνώμονα τις αρχές των γεωτεχνικών επιστημών αλλά και ταυτόχρονα την προστασία του πολίτη. Απόδειξη, αποτελεί η αύξηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας την τελευταία 10ετία κατά 40%.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Ηρακλείου με τα στελέχη του θα συνεχίσει τις συνεργασίες με όλους του επιστημονικούς φορείς στην προσέγγιση των σύγχρονων αναγκών του Δήμου μας στο πλαίσιο της επιστήμης της Δασοκομείας Πόλεων.

 

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Κρήτη - Τελευταία Νέα