ΟΚΑΝΑ: Σώθηκαν 357 ζωές στον Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης

Την Τρίτη 4/6 ολοκληρώθηκε η διήμερη Τεχνική Συνάντηση των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) της Ευρώπης στην Αθήνα, η οποία συνδιοργανώθηκε από το European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), το Correlation European Harm Reduction Network (CEHRN), το European Network of Drug Consumption Rooms (ENDCR) και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Στην Τεχνική Συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 επαγγελματίες Μείωσης της Βλάβης από τουλάχιστον 15 χώρες, παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των ΧΕΧ τους, τη φιλοσοφία τους στη Μείωση της Βλάβης, αλλά και τα οφέλη που απορρέουν τόσο για τους ωφελούμενους, όσο και για την ίδια την κοινωνία. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ και στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των Ευρωπαίων επαγγελματιών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στις δομές του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης STEKI 46 και του Υπνωτηρίου/ Ανοικτού Κέντρου Ημέρας του Οργανισμού.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν εκτενώς όλες οι θεματικές που αφορούν στην λειτουργία των ΧΕΧ, την ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους ως προς τον ωφελούμενο, την κοινωνία και τους εργαζόμενους, ενώ αναλύθηκαν και οι προκλήσεις του πεδίου, όπως η εμφανιση νέων ουσιών π.χ. της μεθαμφεταμίνης και άλλων διεγερτικών, όπου παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Συνάντησης υλοποιήθηκαν εργαστήρια και ομάδες εργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών. Η συνάντηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό των επόμενων παρεμβάσεων και δράσεων των ΧΕΧ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών.

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης αποτελεί μία συνεργασία με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός κοινού σημείου αναφοράς, αξιολόγησης και πορείας των ΧΕΧ, ώστε από κοινού να αναδείξουν τα σημαντικά και πολυποίκιλα οφέλη τους, και να παρακινήσουν άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, όπου δεν διαθέτουν ΧΕΧ ώστε να δημιουργήσουν. Ο ΧΕΧ της Αθήνας, ως έναν από τους ιδρυτές του Δικτύου, αποτελεί τον μοναδικό χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την ανάδειξη της σημασίας και των αποτελεσμάτων του, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα και το παράδειγμα για τη δημιουργία αντίστοιχων Χώρων Εποπευτόμενης Χρήσης σε γειτονικές χώρες.

Ο ΧΕΧ της Αθήνας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022, και μέχρι σήμερα έχει εγγεγραμμένα 1.715 άτομα καταγράφοντας περισσότερες από 40.000 επισκέψεις για ασφαλέστερη εποπτευόμενη χρήση. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχουν σωθεί εντός του ΧΕΧ 357 ανθρώπινες ζωές, μέσω της χορήγησης ναλοξόνης σε περιπτώσεις οξείας τοξίκωσης ή μέσω της στενής παρακολούθησης για την πρόληψη της υπερδοσολογίας. Επίσης, πολλοί από τους ωφελούμενους του ΧΕΧ προχωρούν στο επόμενο θεραπευτικό βήμα, την ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Ο ΧΕΧ της Αθήνας εντυπωσίασε τους επαγγελματίες του εξωτερικού με τον σύγχρονο εξοπλισμό του, τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ σημείο αναφοράς αποτέλεσε και η νέα προσθήκη του μηχανήματος ελέγχου ουσιών (Drug Checking Machine), όπου μπορεί να γίνει ανάλυση της ουσίας χρήσης, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για την επικινδυνότητα της χρήσης, ουσιαστική συμβολή στην πρόληψη πιθανής υπερδοσολογίας και πληροφόρηση για τις επικρατέστερες ουσίες στο πεδίο.

 

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Ελλάδα - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις