Πόθεν έσχες: Πότε οι υπόχρεοι κινδυνεύουν ακόμα και με φυλάκιση 10 ετών

Η παράταση των δηλώσεων του πόθεν έσχες είναι γεγονός, έως την 1η Ιουλίου, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους υπόχρεους να ετοιμάσουν την ορθή υποβολή τους, γλυτώνοντας έτσι «βαριά» πρόστιμα, δήμευση περιουσίας, ή ακόμα και… φυλάκιση.

Μάλιστα, όσοι «συλληφθούν» να είναι παράτυποι στη δήλωση του πόθεν έσχες τους, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο κινδυνεύουν ακόμα και με φυλάκιση 10 ετών.

Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, οι υπόχρεοι που δεν θα δηλώσουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο, είτε κινητό είτε ακίνητο, τότε αυτό δημεύεται ενώ επιβαρύνονται με πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.

Συγκεκριμένα:

Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή τους. Σε περίπτωση ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με περιουσία που προέρχεται από νόμιμες πηγές, η κατάσχεση και η δήμευση επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτο σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά τον χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως προσδιορίζονται από το δικαστήριο.

Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

Επιπλέον, ο υπόχρεος που δεν θα υποβάλει δήλωση ή θα υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση ή και εκπρόθεσμη τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια, αναλόγως την περίπτωση.

Πιο ειδικά, ο νόμος προβλέπει για τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης:

  • Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δηλώσει πόθεν έσχες εντός της προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή πόθεν έσχες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή.
  • Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 5.000 ημερήσιες μονάδες.
  • Το ύψος καθεμίας από τις ημερήσιες μονάδες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10 ευρώ ούτε ανώτερο από 100 ευρώ.
  • Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση ή και εκπρόθεσμη τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20 ευρώ ούτε ανώτερο από 100 ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
  • Αν η συγκεκριμένη πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.
  • Τρίτο πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και με χρηματική ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

 

newsit.gr 

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Ελλάδα - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις