Απάτες ύψους 23,7 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκαν το 2023 με τη χρήση κάρτας, POS και ΑΤΜ

Ακριβά πληρώνουν οι κάτοχοι καρτών την έλλειψη της δέουσας προσοχής κατά τη χρήση του πλαστικού χρήµατος και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωµών, σημειώνει η «Απογευματινή».

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2023 σηµειώθηκαν απάτες ύψους 23.700.000 ευρώ κατά τη χρήση καρτών που χρησιµοποιούνται για διαδικτυακές συναλλαγές ή κάνοντας χρήση POS και ATM.

Το κόστος των περιστατικών απάτης επιβάρυνε κατά 59% τους κατόχους καρτών, κατά 34% τους αποδέκτες υπηρεσιών πληρωµών και κατά 7% τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών που εκδίδουν κάρτες. Που σηµαίνει ότι οι πολίτες που χρησιµοποιούν κάρτες πληρωµών ζηµιώθηκαν µε 13.900.000 ευρώ από τη συνολική ζηµία των 23.700.000 ευρώ που σηµειώθηκε στις απάτες µε πλαστικό χρήµα.

Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές ζηµίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές απάτης επιµερίζονται στα συµβαλλόµενα µέρη της συναλλαγής ανάλογα µε την υπαιτιότητά τους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι συναλλασσόµενοι
Στο πλαίσιο αυτό, οι συναλλασσόµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να γνωρίζουν ότι οι συχνότερες µέθοδοι των επιτήδειων περιλαµβάνουν την απάτη µέσω τηλεφωνικής κλήσης (Vishing), µέσω e-mail (Phishing) και µέσω SMS (SMiShing).

Συνήθως ο χρήστης λαµβάνει ψεύτικους ψηφιακούς συνδέσµους (links) µε αληθοφανή χαρακτηριστικά (επωνυµία ή λογότυπο τράπεζας ή άλλου οργανισµού).

Η επίσκεψη σε αυτούς τους συνδέσµους µπορεί να οδηγήσει σε επιζήµιες ενέργειες όπως η αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων και κωδικών ασφαλείας, η αποστολή χρηµατικών ποσών για υποτιθέµενη αγορά ή ακόµα και η εγκατάσταση κακόβουλου λογισµικού σε συσκευές. Για τον λόγο αυτό, κατά τις συναλλαγές τους οι πολίτες πρέπει να χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο το site της τράπεζάς τους.

Τα στοιχεία της ΤτΕ καταγράφουν σηµαντική αύξηση του αριθµού των συναλλαγών απάτης κατά 43% το 2023 σε σχέση µε το 2022.

Αντίστοιχα, ο αριθµός των περιστατικών απάτης ως ποσοστό του συνολικού αριθµού των συναλλαγών, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διατηρείται στο χαµηλό επίπεδο του 0,02%, αυξήθηκε κατά 25% συγκριτικά µε το 2022 και αντιστοιχεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 5.400 συναλλαγές.

Κατ’ αντιστοιχία µε τον αριθµό συναλλαγών απάτης, η αξία αυτών αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση µε το 2022 και ως ποσοστό της συνολικής αξίας των συναλλαγών παραµένει σε χαµηλό επίπεδο, 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 4.300 ευρώ αξία συναλλαγών, αλλά το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται αυξηµένο κατά 34% σε σχέση µε το 2022.

Αναλύοντας τις µεταβολές των περιστατικών απάτης ανά τύπο συναλλαγής, η ΤτΕ διαπιστώνει αύξηση του αριθµού των συναλλαγών απάτης που αφορά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card Not Present – CNP) κατά 34%, σε 337.000 περιστατικά το 2023, από 251.000 το 2022, καθώς και αντίστοιχη αύξηση της αξίας τους κατά 35% σε 17.500.000 ευρώ από 13.000.000 ευρώ το 2022.

Αύξηση παρατηρείται τόσο στον αριθµό όσο και στην αξία των συναλλαγών απάτης σε τερµατικά POS κατά 106% και 142% αντίστοιχα, µε τον αριθµό αυτών να ανέρχεται σε 68.000 περιστατικά, αξίας 4.200.000 ευρώ το 2023, από 33.000 περιστατικά αξίας 1.700.000 ευρώ το 2022. Τέλος, σηµαντικά αυξηµένα περιστατικά απάτης παρατηρούνται και στις συναλλαγές σε ΑΤΜ, των οποίων ο αριθµός το 2023 αυξήθηκε κατά 58% σε 5.000 περιστατικά από 3.000 το 2022, ενώ η αξία τους ανήλθε σε 2.000.000 ευρώ από 1.500.000 ευρώ το 2022, αυξηµένη κατά 35%.

Η αύξηση της αξίας των συναλλαγών απάτης σε ATM και POS το 2023 σε σχέση µε το 2022 οφείλεται κυρίως στα περιστατικά απάτης που προκύπτουν από παράνοµες συναλλαγές µε τη χρήση χαµένης ή κλεµµένης κάρτας.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Ελλάδα - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις