Σύμφωνο συνεργασίας Δήμου Πλατανιά με » Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»”.

Ο Δήμος Πλατανιά, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:30, θα προβεί σε σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με τον Οργανισμό «Το χαμόγελο του Παιδιού» με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο.

Κεντρικοί άξονες και στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι:

  • Η ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών.
  • Η ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων.
  • Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής υγείας και προστασίας των παιδιών.
Περισσότερες Ειδήσεις