Το υπόμνημα που κατέθεσαν στην Βουλή οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

To υπόμνημα με τα προβλήματα και προτάσεις για λύσεις που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έδωσε στην δημοσιότητα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα»

Σε αυτό αναφέρεται:

«Σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας για επίλυση οι οποίες προκύπτουν από την καταγραφή των προβλημάτων των σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  Αυτονόητος και κοινός στόχος όλων μας είναι η ευημερία των κατοίκων, η επίλυση των προβλημάτων πριν αυτά χρονίσουν και η ανάπτυξη της πληγείσας περιοχής του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ηρακλείου.

Με τη δική σας στήριξη το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα απαλύνει τις πληγές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας από τις 03/06/2021 έως και σήμερα.

Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Να προχωρήσει η άμεση καταβολή του ποσού της οικοσκευής ανεξάρτητα από την ανακατασκευή ή την επιδιόρθωση του κτιρίου.
 2. Απλοποίηση της διαδικασίας στα κτήρια που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες (πράσινα) να καταργηθεί και να μην απαιτείται η υποβολή φακέλου (σύνταξη, δικαιολογητικά, διαδικασία αξιολόγησης). Η αποκατάστασή τους να γίνεται ανάλογα έως 10.000 ευρώ και να δικαιολογείται με Υπεύθυνη Δήλωση 2 μηχανικών για τις απαραίτητες εργασίες και προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών αποκατάστασης συνοδευόμενη από μία απλή υπεύθυνη δήλωση υλοποίησης. Το γεγονός αυτό θα αποσυμφορήσει σημαντικά τη ΔΑΕΦΚ, θα εξοικονομήσει κρατικούς πόρους και θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο εξέτασης των φακέλων για τα υπόλοιπα κτήρια (κίτρινα).
 3. Άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα και μαζικά στην κατεδάφιση και απομάκρυνση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και μπαζών για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
 4. Το νεοϊδρυθέν  Δ.Α.Ε.Φ.Κ να ασχοληθεί στη σύσταση και διεκπεραίωση των φακέλων άμεσα, εδώ και όχι να αποστέλλονται στην Αθήνα. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στη ΔΑΕΦΚ και  ανάλογη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών με τις αναγκαίες ειδικότητες με ταχύτατες διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθούν οι γνωστές καθυστερήσεις στην εξέταση και διεκπεραίωση των φακέλων. Σημειώνουμε ότι μέχρι τις 12/11/2021 από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, 666 κτήρια έχουν κριθεί κατεδαφιστέα (κόκκινα), 1.855 κτήρια έχουν κριθεί προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (κίτρινα) και 964 κτήρια έχουν κριθεί κατάλληλα για χρήση (πράσινα). Σας τονίζουμε πως σήμερα 20/12/2021 ο αριθμός των κτιρίων είναι μεγαλύτερος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο όγκος εργασίας της Υπηρεσίας είναι δυσβάστακτος.
 5. Κατάργηση για το πλαφόν των 150 τ.μ . Αποζημίωση των πληγέντων κτιρίων στο ακέραιο σωρευτικά, όπως έγινε σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325 (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. 4740/13-10-2021, Τεύχος Β΄) “…χορηγείται στεγαστική συνδρομή υπό μορφή επιχορήγησης έως το μέγιστο όριο των
  150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών
  των ιδιοκτησιών του/της. Η διάταξη αυτή προφανώς καταλύει θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης και εν γένει του κράτους δικαίου. Είναι παράλογο οι πολίτες που διαχρονικά υποχρεώνονται από το κράτος να καταβάλλουν περισσότερους φόρους, τέλη και ΕΝΦΙΑ για το σύνολο των ιδιοκτησιών τους, να μην χρίζουν αντίστοιχες στις ιδιοκτησίες που τους ανήκουν ευνοϊκές ρυθμίσεις από αυτό, πολύ δε περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Η διάταξη αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί καθώς αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, στην αρχή της ισότητας, στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Η Σ.Σ. υπό μορφή επιχορήγησης να αφορά το συνολικό εμβαδό των ιδιοκτησιών που επλήγησαν ή έστω την κύρια κατοικία και την επαγγελματική στέγη, ασχέτως εμβαδού.
 6. Αναπροσαρμογή στο βασικό Τιμολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις επισκευές, ανακατασκευές, κατασκευές συμπεριλαμβανομένων των υλικών, του ΙΚΑ, του ΦΠΑ, την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης μηχανικού, τις προεργασίες και βοηθητικές εργασίες, τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος παραμένει αμετάβλητο από το 2011. Δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων και της εκτόξευσης των τιμών του μετάλλου, των οικοδομικών υλικών, του χαλκού και του πλαστικού, θα πρέπει άμεσα να αναπροσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις τιμές της αγοράς σήμερα.
 7. Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. σε όλα τα παραστατικά υλικών και εργασιών επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, δεδομένου ότι στο κόστος αποκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος. Για όλα τα παραστατικά που θα εκδίδονται, οι επιχειρήσεις θα συμψηφίζουν τον Φ.ΠΑ., ενώ τα φυσικά πρόσωπα θα επιβαρύνονται επιπλέον τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 24% (για κάθε 100,00€ κόστος αποκατάστασης, το φυσικό πρόσωπο επιβαρύνεται άλλα 24,00€).

 

 1. Να χαρακτηρισθεί ως επιλέξιμη η δαπάνη κατεδάφισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325 (ΦΕΚ Β΄, Αρ. 4646/7-10-2021) στην ενότητα 6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και συγκεκριμένα στην παρ. 6.8 προβλέπεται ότι “Οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για
  ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον
  κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες». Κρίνεται σκόπιμο αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να κατεδαφίσει το κτίριο (πχ. για λόγους ασύμφορης επισκευής) να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Σ.Σ. για τις δαπάνες κατεδάφισης. Αυτό γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις που το κόστος ολικής ή μερικής (καθαίρεσης ορόφου κλπ.) κατεδάφισης είναι πολύ υψηλό. Αν η διάταξη δεν τροποποιηθεί άμεσα, πολλά ακίνητα θα παραμείνουν πληγέντα στη θέση τους για πολλά χρόνια, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τη δραστηριότητα στην περιοχή μας.
 2. Συμμετοχή στην ανασυγκρότηση της περιοχής του ιδιωτικού τομέα με επενδυτικά προγράμματα και κίνητρα. Συγκρότηση φακέλου για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση για δομές δημοσίου, δημοτικού και ιδιωτικού τομέα.
 3. Παράταση αναστολής των εργαζομένων
 4. Επανεκκίνηση και επικαιροποίηση της πλατφόρμας arogi.gov.gr, με επίλυση ζητημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος (χρησικτησίες, γονικές παροχές, διαθήκες, εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες κλπ.). 9.β) Να λυθεί το θέμα του Ε9 με ακίνητα από αγορές και κληρονομιές, επίσης να δοθεί η δυνατότητα μερικής τροποποίησης και διόρθωσης στοιχείων του Ε9 που δημιουργούν αναίτια κωλύματα στην  ολοκλήρωση διαδικασιών αποζημίωσης.
 5. Άμεση απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για όλους τους σεισμόπληκτους. αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων, μερική διαγραφή και παράλληλη ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών.
 6. Άμεση ενεργοποίηση επιδόματος ενοικίου για τους σεισμόπληκτους.
 7. α) Το άτοκο δάνειο είναι ενυπόθηκο δάνειο και χορηγείται με τα αυστηρά κριτήρια της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Πολλοί ιδιοκτήτες είτε για λόγους ηλικίας είτε γιατί δεν έχουν την οικονομική ευρωστία ή την πιστοληπτική ικανότητα δεν θα μπορέσουν να δανειστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι ουσιαστική η εγγυοδοσία του κράτους σε όλη τη δανειοληπτική διαδικασία άρα να επιδοτηθούν οι τόκοι και να είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. β) Δάνεια μέχρι 30000 ευρώ (και όχι 10000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα) να μην απαιτείται υποθήκη, γ) Πάγωμα των υφιστάμενων δανείων (επιχειρηματιών και ιδιωτών) Μέχρις στιγμής κανένα τραπεζικό ίδρυμα δεν ενημέρωσε δανειολήπτες για πάγωμα ή για διευθέτηση δανείων σε σεισμοπλήκτους.
 8. Τα παλιά Σχολεία όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Θραψανού και το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, σχολεία που έχουν κτιστεί προ του 1982 και έχουν υποστεί ζημιά στον φέροντα οργανισμό θα πρέπει για λόγους ασφάλειας των παιδιών μας να κατεδαφιστούν και στη θέση τους άμεσα να ανεγερθούν σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης. Η λύση με τους οικίσκους ως σχολικές αίθουσες είναι εντελώς προσωρινή (έως την ολοκλήρωση της σεισμικής ακολουθίας) και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τα νέα σχολεία θα πρέπει να προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος (βιοκλιματικά κτίρια με περιβαλλοντικά πρωτοποριακό σχεδιασμό και συστήματα) και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ώστε να αποτελούν εμβληματικά κτίρια που θα εκπαιδεύουν τους νέους πολίτες στη βάση σεβασμού αυτών των αξόνων.
 9. Να δοθεί η προσωρινή δυνατότητα εγκατάστασης οικίσκου με έξοδα του ενδιαφερόμενου σεισμοπλήκτου σε δικό του οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο με μία απλή έγκριση της πολεοδομίας παρέχοντας την προσωρινή δυνατότητα ηλεκτροδότησης.
 10. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές θα πρέπει να λαμβάνουν προσωρινή οικονομική ενίσχυση η οποία να προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κύκλο εργασίας τους όπως δηλωνόταν επισήμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην προ πανδημίας εποχή.
 11. Οι επιχειρήσεις των οποίων ο εξοπλισμός ή τα προϊόντα καταστράφηκαν θα πρέπει να λάβουν εφάπαξ αποζημίωση άμεσα αφού εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς. Προφανώς και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες οι επιχειρήσεις οριζόντια και το ίδιο. Τα δεδομένα της απογραφής των ζημιών από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Ζητούμενο είναι η απλοποίηση των υφιστάμενων δαιδαλωδών διαδικασιών ώστε ο χρόνος αποζημίωσης να μην υπερβεί τους 6 μήνες.
 12. Ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος ΟΑΕΔ για τις σεισμόπληκτες περιοχές που να αφορά την πρόσληψη ανέργων με ποσοστό επιχορήγησης που να ανέρχεται στο 80% του κόστους μισθοδοσίας, και στο 100% για τις άνεργες μητέρες και μέχρι του ποσού των € 1.000,00. Εναλλακτικά, στις προσκλήσεις του ΟΑΕΔ να παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σεισμόπληκτες περιοχές με τα μέγιστα δυνατά ποσοστά.
 13. Παράταση μη επιβολής προστίμων για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων Mydata σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, μέχρι τις 31/12/2022.
 14. Απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις της σεισμόπληκτης περιοχής μέχρι τις 31/12/2022.
 15. Εισαγωγή σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στις σεισμόπληκτες περιοχές.
 16. Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό.

 

 1. Διερεύνηση ευρωπαϊκών δομών χρηματοδότησης και ενεργοποίησή τους από την Πολιτεία. Στη συνολικότερη ανοικοδόμηση θα πρέπει να εξαντληθούν τα προγράμματα επιχορήγησης και να ληφθούν αποφάσεις για άμεσες μελέτες ώστε να μπορεί η πολιτεία να διεκδικήσει κονδύλια και επιχορηγήσεις που θα δώσουν πνοή στην περιοχή. Έτσι, εκτός από χρηματοδοτήσεις αλληλεγγύης, μπορούν να εξευρεθούν πόροι για παραδοσιακούς οικισμούς, πολιτιστικές υποδομές, ενεργειακή μετάβαση, αθλητικές υποδομές, αστική κινητικότητα, κλπ. Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, LEADER κλπ.) με προτεραιότητα χρονική ή/και βαθμολογική σε σεισμόπληκτους ιδιοκτήτες και σε σεισμόπληκτες επιχειρήσεις.
 2. Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο να υπάρξει πρόβλεψη ότι για το σύνολο των καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για τα οποία προβλέπεται το κίνητρο τη επιχορήγησης, η ενίσχυση να αντιστοιχεί στο 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπως αυτές έχουν χαρακτηριστεί από αντίστοιχα ΦΕΚ (θα μπορούσε να ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον χαρακτηρισμό τους, π.χ.  για 10 έτη)
 3. Να ζητηθεί ανανέωση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας έως την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων του σεισμού.
 4. Πολεοδομικός σχεδιασμός, τροποποίηση και πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Αρκαλοχωρίου άμεσα. Άμεση έγκριση και δημοσίευση του Πολεοδομικού σχεδίου Αρκαλοχωρίου και παράλληλη προώθηση του πολεοδομικού σχεδίου Καστελλίου. Ταχεία διαβούλευση φορέων και επιστημόνων. Σχέδιο με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον – οικιστική ανάπτυξη. Η αρμόδια επιστημονική ομάδα εργασίας του Συλλόγου θα καταθέσει προσεχώς ολοκληρωμένη πρόταση για το δομημένο περιβάλλον-οικιστική ανάπτυξη. Άμεση ανάθεση του ειδικού χωρικού προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώθηκαν από τον σεισμό. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα νέων πρότυπων οικισμών λόγω του νέου διεθνούς αεροδρομίου.
 5. Κρατική μέριμνα για μετεγκατάσταση οικισμών (Ρουσσοχώρια, κλπ.) δίπλα στο Αρκαλοχώρι., κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. Η νέα περιοχή να έχει ικανή χωρητικότητα για μετεγκατάσταση των πληγέντων, να γίνει οικιστικός υποδοχέας για τη μελλοντική ανάπτυξη και με χαμηλή πύκνωση ώστε να δοθεί έμφαση στον ελεύθερο χώρο. Παράλληλα να συνδυαστεί με πλάνο απαλλοτριώσεων εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών.
 6. Ειδική μέριμνα για εκ νέου σχεδιασμό των οικισμών Σαμπά και Χουμερίου που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις