Ηράκλειο η Πόλη που μαθαίνει: Συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το Ινστιτούτο Δια Βίου μάθησης της UNESCO
Ηράκλειο η Πόλη που μαθαίνει: Συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το Ινστιτούτο Δια Βίου μάθησης της UNESCO

Ηράκλειο η Πόλη που μαθαίνει: Συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το Ινστιτούτο Δια Βίου μάθησης της UNESCO

Ένα ευρύ πεδίο θεμάτων που σχετίζονται με την μάθηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, εστιάζοντας στο πώς αυτή επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες, θα καλύψουν τα διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το Ινστιτούτο Δια Βίου μάθησης της UNESCO και στα οποία συμμετέχει το Ηράκλειο ως πόλη μέλους του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων Μάθησης του Οργανισμού.

Το Ηράκλειο εκπροσωπήθηκε διαμέσου του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και στελεχών του Δήμου συμμετέχοντας στο 1ο από μια σειρά webinars με θέμα «Χτίζοντας πράσινες, βιώσιμες αστικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή – η προσέγγιση των Learning Cities». Τα διαδικτυακά σεμινάρια ξεκίνησαν την Τετάρτη 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 Νοεμβρίου 2024.
Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πλάνου δράσης σε τοπικό επίπεδο, όπου η Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα θα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ(SDGs).

Μέσω των σεμιναρίων τα μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου Learning Cities της UNESCO θα έχουν δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνογνωσία, να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την αξιοποίηση της δια βίου μάθησης για την αειφόρο ανάπτυξη, για την υγεία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ως βασικό εργαλείο εκπαίδευσης και κατανόησης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος και απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη του ατομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της κοινωνίας προς το δρόμο της αειφορίας.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις