Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέες αλλαγές προαναγγέλει το ΥΠΟΙΚ
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέες αλλαγές προαναγγέλει το ΥΠΟΙΚ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέες αλλαγές προαναγγέλει το ΥΠΟΙΚ

«Τον Σεπτέμβριο θα το συζητήσουμε ξανά με τους αρμόδιους φορείς και θα επανέλθουμε», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης προαναγγέλοντας νέες αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και σημαντική αύξηση του ορίου της Golden Visa για τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», ο υπουργός, μιλώντας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπενθύμισε ότι μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θεσμοθέτησε μέτρα προκειμένου να μπει μία τάξη στον τομέα αυτόν, όπως η υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ και η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για όποιον διαθέτει από 3 ακίνητα και πάνω.

Ανοιχτό… παράθυρο

Πρόσθεσε δε ότι: «Παρακολουθούμε το θέμα. Θα αφήσουμε να στεγνώσει το μελάνι του νέου νόμου, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο θα το συζητήσουμε ξανά με τους αρμόδιους φορείς και θα επανέλθουμε», αφήνοντας ορθάνοικτο παράθυρο για προώθηση νέων αλλαγών που θα έχουν ως στόχο να αντιμετωπιστούν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα στέγασης που έχουν διαπιστωθεί.

Οταν ρωτήθηκε, εξάλλου, για τα μέτρα που επίκειται να λάβει τώρα η κυβέρνηση στην αγορά ακινήτων, ανέφερε πως σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, το όριο επένδυσης με το καθεστώς της Golden Visa θα είναι οι 800.000 ευρώ. Διευκρίνισε δε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί σχετική ρύθμιση με όλες τις λεπτομέρειες για όλες τις περιοχές της χώρας.

Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να τεθούν αριθμητικοί, τοπικοί, χρονικοί και εισοδηματικοί περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος, σύμφωνα με τα όσα ήδη προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016, όπου αναφέρεται ότι: «Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».

2. Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο.

3. Σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα και έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, η απόκτηση Golden Visa να συνδεθεί με υποχρεωτική διάθεση του ακινήτου μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ακίνητο διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση η Golden Visa θα ανακαλείται.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις
Το καθεστώς που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024

Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση θέλει να δει πώς θα λειτουργήσουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που ψήφισε τον Δεκέμβριο του 2023 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1-2024. Με τις ρυθμίσεις αυτές:

1. Επεκτάθηκε το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το τέλος αυτό ανέρχεται σε 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων από τις μισθώσεις και εισπράττεται υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το τέλος θα εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται άμεσα να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων. Επιβαρύνονται πλέον με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να επιβαρύνουν με ΦΠΑ 13% τα ακαθάριστα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων που αποκτούν από όλα τους τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύονται με αυτό το καθεστώς. Δηλαδή πρέπει να επιβαρύνουν τα εισπραττόμενα μισθώματα με ΦΠΑ 13% και να τον αποδίδουν ανά τρίμηνο στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική περιοδική δήλωση. Τα καθαρά τους εισοδήματα που θα υπαχθούν τελικά σε φόρο το 2025 θα προκύψουν μετά την έκπτωση, από τα ακαθάριστα ποσά των μισθωμάτων που εισπράττουν, των δαπανών τους για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για κοινόχρηστα κ.λπ.

Για τα καθαρά εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος μέσω της εκμετάλλευσης των ακινήτων τους θα φορολογηθούν το 2025 ως αυτοαπασχολούμενοι, με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ατομικώς ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες (με συντελεστές 9% έως 44%), όχι με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων (που έχει συντελεστές από 15% έως 35%).

3. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης οφείλει πλέον να επιβαρύνει το μίσθωμα ημερήσιας διαμονής κάθε πελάτη-μισθωτή του με «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο κλιμακώνεται από 0,5 έως 10 ευρώ την ημέρα. To τέλος αυτό επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

4. Το πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο μέχρι 31-12-2023 ανερχόταν σε 5.000 ευρώ και επιβαλλόταν στον διαχειριστή των ακινήτων, είτε είναι κύριος είτε επικαρπωτής είτε τρίτος, ορίζεται πλέον, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στις 5.000 ευρώ.

5. Τέθηκε όριο 60 ημερών στη διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια.

6. Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση. Ο ιδιοκτήτης των διαμερισμάτων αυτών θεωρείται πλέον «ξενοδόχος» και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις μιας κανονικής ξενοδοχειακής επιχείρησης. Οφείλει δε να επιβαρύνει κάθε πελάτη του με «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» από 0,5 έως 10 ευρώ.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις με αριθμούς
168.819 ακίνητα καταχωρισμένα ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα)

27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα

141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα

1 ή 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα, που αντιστοιχούν στο 92,7% των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων

3 ή περισσότερα ακίνητα εκμεταλλεύονται 7.440 φυσικά πρόσωπα. Τα ακίνητα αυτά ανέρχονται συνολικά σε 30.329.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Ελλάδα - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις