Ποιοι θα πάρουν 2.500 ευρώ από το φοιτητικό επίδομα
Ποιοι θα πάρουν 2.500 ευρώ από το φοιτητικό επίδομα

Ποιοι θα πάρουν 2.500 ευρώ από το φοιτητικό επίδομα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ορίζεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα όλων των φοιτητών των δημόσιων ΑΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στα 1500 ευρώ.

Αν ο δικαιούχος συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοκία το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ.

Για ΑΕΙ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης το επίδομα των 1500 ευρώ αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και στην περίπτωση της συγκατοίκησης εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης φτάνει στις 2.500 ευρώ.

Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Έλληνες πολίτες η πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ.

Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δυο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου πτυχίου.

Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται με τους ιδίους ορούς και στους καταρτιζόμενους των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το επίδομα του πρώτου εδάφιου ορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που Φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής η της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής η της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ.».

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται η αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, τα ακαδημαϊκά έτη της καταβολής, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή η οι Φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή η σοί Φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Στην περίπτωση δικαιούχων που Φοιτούν σε Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλματοποιηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους Φορείς αυτούς.

Από τους ιδίους Φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποιηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών Περί παραγραφής διατάξεων και με τους ορούς και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.

Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποιηση της δαπάνης οι ανωτέρω Φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό.

Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους Φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών.

Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, Θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνάς και Θρησκευμάτων.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Οικονομία - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις