Realtors Kreta
Realtors Kreta

Μινώα Πεδιάδας: «Ναι» στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στην πάγια προκαταβολή στις Δημοτικές Κοινότητες

Δύο μεγάλες θεσμικές αλλαγές επισφράγισε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερογλου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Ειδικότερα, ψηφίστηκε ομόφωνα ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει τις διαδικασίες διαβούλευσης, πριν την έκδοση των αποφάσεων και προσδιορίζει τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής, μέσα από την ειδική δίμηνη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης ομόφωνα ψηφίστηκε και προχωράει το σχέδιο της Δημοτικής Αποκέντρωσης με την ενίσχυση των Δημοτικών Κοινοτήτων  μέσω της  ενεργοποίησης του θεσμού της πάγιας προκαταβολής και της διοικητικής υποστήριξης των Δημοτικών Κοινοτήτων από έναν υπάλληλο.  

Η πάγια προκαταβολή στις Δημοτικές Κοινότητες, λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη των σκοπών και του ρόλου τους για την επίλυση των τοπικών θεμάτων.

Η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά,  κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για Δημοτική Αποκέντρωση μέσα από ένα νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα συμμετοχικό μοντέλο Δημοτικής Διακυβέρνησης που στηρίζεται στους δύο παραπάνω πυλώνες.

«Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι από τους μεγαλύτερους στην Κρήτη σε έκταση, με 32 δημοτικές κοινότητες και πολύ μεγάλο αριθμό οικισμών, γεγονός που επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική δημοτική αποκέντρωση στο σύστημα διοίκησης του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε κάθε οικισμό από το εγγύτερο προς αυτά δημοτικό όργανο. Για να καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο θεσμός των Δημοτικών Κοινοτήτων ώστε να δύνανται να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που έχουν από τον νόμο, με την απόκτηση πόρων και διοικητική υποστήριξη», δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος εισηγήθηκε το σημαντικό αυτό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) 1.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 200 κατοίκους.

β) 2.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 201-2.000 κατοίκους.

γ) 4.000 ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001-10.000  κατοίκους.

Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Δημοτικές Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Δήμαρχος, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων συμπεριλαμβανομένων των κοιμητηρίων κλπ

ε) Η δαπάνη για επείγουσα και άμεση αντιμετώπιση ζημιών στην άρδευση για προστασία του αγαθού του νερού

στ) Η δαπάνη που απαιτείται επειγόντως για την προστασία από κινδύνους για την υγεία και την ζωή των κατοίκων όπως κλάδεμα δέντρων κλπ.

Η πάγια προκαταβολή για κάθε μια Δημοτική Κοινότητα για το 2024, διαμορφώνεται ως εξής:

                                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 2024

 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Αρκαλοχωρίου 13.254 € Μαλεδάκης Γεώργιος Δαγκωνάκη Αμαλία
Γαρίπας 3.094 € Ταμιωλάκη Ευαγγελία Καμαριανάκης Ζαχαρίας
Δεματίου 2.774 € Φτυλάκης Γεώργιος Κρουσανιωτάκη θεον.
Ινίου 3.442 € Κυριακάκης Εμμανουήλ Βασιλάκη Μαρία τ.Ε.
Καραβάδου 2.668 € Παναγιωτάκης Δημήτριος Καλαθάκη Μαρία
Κασσάνων 3.174 € Φουκαράκης Νικόλαος Αθανασάκη Ελευθερία
Καστελλιανών 3.758 € Πευκιανάκης  Εμμανουήλ Βλαστού Σοφία
Λευκοχωρίου 3.620 € Καραμαλάκης Αντώνιος Γκόρλας Δημήτριος
Νιπιδιτού 3.178 € Μαρκόπουλος Αγησίλαος Καλουδάκη Ζαμπία
Παναγίας 2.898 € Αποστολάκης Γεώργιος Μπιτζαράκη Καλλιόπη
Πανοράματος 3.378 € Κλάδος Ιωάννης Κυριακάκη Άννα
Παρτίρων 3.728 € Καλομοίρης  Εμμανουήλ Κακουλαντωνάκης Κων.
Πατσιδερού 1.516 € Χριστοδουλάκης Δημήτριος Μπελενιώτη Μαρία
Σκινιά 3.612 € Ζαμπουλάκης Νικήτας Λαμπροπούλου Χαρίκλ.
  54.094 €    

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ  

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 2024

 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Θραψανού 4.112 € Βολυράκης Εμμανουήλ Γιαμαλάκη Μαρία
Βόνης 3.094 € Στεφανάκης Εμμανουήλ Περαντωνάκη Αργ.
Ζωφόρων 2.638 € Τσικαλάκης Νικόλαος Βασιλάκη Μαρία τ.Γ
Σαμπά 1.532 € Σταυρουλάκης  Γεώργιος Γιαμαλάκη Μαρία
  11.376 €    

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 2024

 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Καστελλίου 5.370 € Σκουλουδη Μαρία Νηστικάκη Μαρία
Αμαριανού 1.428 € Ψαράκης Κωνσταντίνος Στιβακτάκη Αικατ.
Αποστόλων 2.756 € Κουμπενάκης  Γεώργιος Κανακουσάκη Ερωφ
Αρχαγγέλου 3.072 € Συριγωνάκης  Μιχάλης Καλαϊτζάκη Βασιλ.
Ασκών 2.602 € Σταυρουλάκης Εμμανουήλ Στιβακτάκη Αικατ.
Γερακίου 3.128 € Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ Νηστικάκη Μαρία
Ευαγγελισμού 1.580 € Χαριτάκης Κωνσταντίνος Κανακουσάκη Ερωφ
Καρουζανών 1.756 € Πιταροκοίλης Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη Μαρία
Κασταμονίτσας 2.846 € Τσαπάκης  Νικόλαος Καλαϊτζάκη Βασιλ.
Λιλιανού 1.540 € Φραγκιαδουλάκης  Αριστείδης Λαμπράκης Ευαγγ.
Λυττού 2.650 € Αποστολάκης  Χαράλαμπος Νηστικάκη Μαρία
Μαθιάς 1.474 € Νικολουδάκης Ιωάννης Λαμπράκης Ευάγγ.
Πολυθέας 3.002 € Βιδάκη Καλλιόπη Γαρεφαλάκη Μαρία
Σμαρίου 2.856 € Μηλαθιανάκης Δημήτριος Κανακουσάκη Ερωφ
  36.060 €    
Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις